Presentationer av och
kommentarer till P. G. Bowen

Från skrifter av honom, utgivna av Susan Reed, England.
Dessutom finns nu en självbiografisk berättelse
i The Theosphist, april 2005, om hans liv i Afrika.

P. G. Bowen
föddes på Irland men lämnade hemmet vid 15 års ålder och blev senare underrättelseofficer för ’beridna infanterister’ i Sydafrika. Under sin tid i Afrika blev han inbjuden till studier med en initierad lärare och senare invigd i dennes ockulta broderskap. Vid återkomst till England upptäckte han att teosofins principer till sin essens var identiska med allt han hade lärt sig i Afrika och ägnade resten av sitt liv åt att undervisa om denna urgamla visdom.

    P. G. Bowen blev nära vän till Æ (den irländske författaren George William Russel, Litt. D.) och förenad med honom. Æ anförtrodde honom att driva The Dublin Hermetic Society och det var Æ som uppmuntrade P. G. Bowen att publicera sitt mest värdefulla arbete, The Occult Way – seven lessons in Practical Occultism. Det är en unik bok, den är som en fyr bland de berg av litteratur som för närvarande är tillgängliga.

    För varje seriös teosofi-studerande är P. G. Bowens arbeten ägnade för väsentlig läsning och därför publiceras en liten serie häften som består av brev till studerande samt artiklar som tidigare har publicerats endast i teosofiska tidskrifter.

    Susan Reed, England.

*

Ur Den sanna ockulta vägen:

INLEDNING

Nyvaknade mystiker, teosofer och sådana som studerar sann ockultism behöver då och då bli omorienterade, så att de inte, som en som förlorat sig i öknen, rör sig i cirklar och förlorar all känsla av riktning.

    Detta lilla arbete är för Pilgrimen på vägen som en sjöfarares kompass på de vida oceanerna.

    D.

Förord.

Materialet som denna lilla bok innehåller lämnades ursprungligen i föredragsform i Dublinlogen av Teosofiska Samfundet Adyar. Senare blev det på redaktörens begäran omarbetat och publicerat i sin nuvarande form i tidskriften THEOSOPHY IN IRELAND. Författaren, kapten P. G. Bowen, som då som fristående studerade den uråldriga visdomen, har sedermera blivit president för Det Hermetiska Sällskapet, Dublin, utsedd till den posten av sällskapets grundare, dr George Russell ("A.E."). Kapten Bowen har gått med på att hans artikel publiceras i bokform.

    Ur Den Sanna Ockulta Vägen har den som här skriver förordet samlat många korn av andlig hjälp och han sänder ut skriften i världen i tron att andra kommer att vinna lika mycket, eller mer, på att studera den. Dess sanna värde kanske inte avslöjar sig för den ytlige läsaren, men den verklige sökaren, som vet att ingenting av värde vinns utan ansträngning, kommer inte ogärna att ge den det koncentrerade studium, som den behöver och förtjänar. Åt en sådan studerande kommer det att uppstå, det är den som skriver detta förvissad om, skörd i överflöd.

    Den lilla boken går ut i en anda av sant broderskap och utgör den skärv som skrivaren av dessa ord bidrar med till deras livsuppehälle som söker beträda andens väg.

    E.A.A.

*

Ur En pilgrims väg.

Sammanställd av E. A. Ansell från brev av P. G. Bowen.

Inledning

Detta häfte publicerades ursprungligen 1943 av E. A. Ansell som var en avancerad studerande till P. G. Bowen. Det återutges därför att det, såsom med alla P. G. Bowens arbeten, är ovärderligt för varje seriös studerande av den urgamla visdomen.

    "Den studerande i ockultism - såsom det definieras av Madame Blavatsky i hennes artikel i Lucifer, PRAKTISK OCKULTISM - kommer att finna i P. G. Bowens arbeten The Occult Way och The Sayings of The Ancient One en teknik för medveten evolution som berikar livet med riktning och ändamål, arbeten som ger ny förståelse av och liv åt andra ockulta klassiker såsom Ljus på vägen, Tystnadens röst och Bhagavad Gita."

    D. Western.

Douglas Western var en hängiven elev till P G Bowen under mer än 40 år och betraktade honom som sin guru. Douglas etablerade The Hermetic Society i Bournemouth pånytt och genom det samfundet återutgav han The True Occult Path. The Occult Way och The Sayings of The Ancient One återutgavs genom Teosofiska Samfundet. Douglas undervisade oss under många år och han var mycket angelägen att se En pilgrims väg återupptryckt. När vi erbjöd oss att hjälpa lånade Douglas den enda kända kopian av sin vän och medstuderande Beth Fontana och vidarebefordrade den till oss. Till mångas sorg dog Douglas några månader senare men han hade lämnat oss en uppgift att utföra. Med nu det ovärderliga stödet och uppmuntran av Beth Fontana och Erica Lauber och hjälpen från Geoffrey Farthing kommer nu till sist En pilgrims väg åter ut i tryck.

    Må det visa vägen för alla som läser det.

    Susan.

Förord.

Genom att ströva omkring på dessa sidor, inte bara med sinnet utan också med hjärtat, kommer utan tvekan den läsare som aspirerar till den hemliga vägen att finna andra tillflöden av tankar flyta fram för att möta sig med det som här uttrycks. Författaren stimulerar snarare än informerar och han framhåller behovet av att bemästra det personliga självet. Våg efter våg väller fram över samma område, sveper undan det kraftlösa, och etablerar på varje delområde det, som han uttrycker med den något negativa termen opersonlighet. Litet kan åstadkommas innan sann opersonlighet har blivit uppnådd, ty det personliga livet är ett evigt svängande mellan två poler. Det finns därför ingen vila där - ingen stabil balans i det personliga livet. Uppgiften är därför att söka lösgöra sig därifrån - att komma ovan det och från en orörlig position se dess svänganden. De föränderliga "värden" som därmed uppkommer är en nödvändig inledning för sann förståelse.

    Ärlighet i syfte ("Vad är det ni söker?") och oräddhet framhålls också.

    Fruktan är en jordisk egenskap och hindrar framsteg. Genom kunskap kan fruktan förvisas, ty vi förs därmed till full insikt om vår enhet med det Hela. Och bakom denna insikt står Tillit - "klippan som vi bygger på."

    Vi påminns också om att ingenting i livet är fullständigt skiljt från sin antites. "Glädje och sorg är våra tvillingslavar". Det är uppenbart att dualitet styr överallt, och att Medelvägen är den klara lösningen.

    Utdragen i detta häfte, tagna från tidiga brev, som varit provocerande för tanken, kommer att väl belöna koncentrerad uppmärksamhet. Jungfrulig jord hälldes ut och "plogen" måste gräva djupt, ty Fröet som såddes i mörker behövde "fukt och näring" för att säkerställa en framtida kraftig växt.

    Författaren till dessa brev var en anmärkningsvärt ihärdig lärare. Han hade många studerande i många länder, varav en del redan har fört vidare Brödet och Vinet som så fritt gavs dem. Sålunda lydde de uppmaningen "fritt har ni mottagit, ge då fritt".

    Doktrinen om reinkarnation skrevs uttryckligen för att användas i vår hermetiska loge och kan fortfarande vara till hjälp för andra.

    På begäran har en artikel om Hatha Yoga tagits med.

    Den yoga-studerande kommer att finna att den klart och enkelt uttrycker lagen för fulländad tillvaro. För dem som ännu inte dras till denna studieinriktning kan en planka läggas vid deras perrong för kunskap med högre styrka och stabilitet som resultat.

    Slutligen — hälsning och frid till pilgrimen på vägen.

    E. A. A. November 1943.

*  *  *